Razem z Wami zasadzimy Las na Zawsze

Natura uspokaja, pozwala przemyśleć na czym tak naprawdę polega życie

Szum lasu, zapach, promienie słońca przebijające się przez liście, śpiew ptaków. To wszystko często jest naszym wspomnieniem z dzieciństwa, wakacji, wspólnych spacerów. Marzymy o tym aby nasze dzieci, wnuki również mogły mieć takie wspomnienia. Marzymy o tym aby stworzyć las, który będzie istniał zawsze. Który będzie bezpieczny, zdrowy i pełny życia.

Na czym będzie polegała akcja

Nasza wspólna akcja będzie polegała na stworzeniu i zabezpieczeniu ‘na zawsze’ takiego właśnie lasu. Razem z Doctor Nap® chcemy dać naturze kolejne miejsce, gdzie nikt nie będzie chciał jej poprawiać i porządkować. Lasy Na Zawsze mają być zwróconym przyrodzie miejscem, w którym to ona wyznaczy rytm i kierunek zmian.
Kiedy uda nam się uzbierać razem środki, przystąpimy do poszukiwania ziemi. Po jej zakupie i wstępnej analizie siedliska zaproponujemy skład gatunkowy, a następnie zajmiemy się organizowaniem sadzenia, w którym, mamy nadzieję, spotkać się z wszystkimi zaangażowanymi w akcję i razem posadzić Las Na Zawsze Doctor Nap!

Skąd narodził się ten pomysł

Z potrzeby serca! Wszyscy kochamy lasy i stale pogłębiamy swoją wiedzę na ich temat. Nie sposób nie zauważyć jak krzywdząca dla natury jest obecna intensywna gospodarka leśna, prowadzona na przeważającej powierzchni lasów w kraju. Również w miejscach niezwykle cennych przyrodniczo. Tracimy ostatnie obszary dzikie i przypominające naturalne. Nie mamy realnego wpływu, jako strona społeczna, na decyzje zarządzających tymi terenami. Postanowiliśmy zatem działać na własną rękę i oddawać naturze ziemię, którą jako ludzie coraz bardziej zawłaszczamy. Renaturalizujemy tereny porolne, często nieużytki. Przywracamy naturze trochę wolności. Mamy szasnę robić to na większą skalę z firmami takimi jak Doctor Nap®, które są zaangażowane i odpowiedzialne. To wspaniała sprawa, jeśli firma chce robić coś dobrego dla świata, swoich klientów. Daje nam to jako Fundacji większe możliwości działania i dzięki temu powstanie kolejny obszar Lasów Na Zawsze – gdzie króluje natura i dzikość. Skorzystamy na tym wszyscy, a najbardziej przyroda.

W jaki sposób możesz wesprzeć naszą akcję

Sposoby są dwa

Pierwszy to po prostu kupując produkt oznaczony logo naszej akcji. Ze sprzedaży każdej sztuki oznaczonej etykietą przekazujemy 1zł netto na konto fundacji.

Drugi – możesz zakupić u nas symboliczny certyfikat o wartości 5 zł netto czyli o wartości 1 m 2 lasu!!! Cała kwota zostanie przekazana na konto fundacji, czyli tak naprawdę Twoje 5 zł stworzy 1 m 2 pięknego lasu. Certyfikat otrzymasz drogą elektroniczną, możesz pokazać go na swoich social mediach i zaprosić innych do naszej akcji. Nie drukujemy certyfikatów gdyż chronimy lasy.

Kupując produkty Doctor Nap® wspierasz powstanie lasu

Wszystkie produkty, z których sprzedaży przekażemy kwoty na 'Las na Zawsze’ są oznaczone w naszym sklepie specjalną etykietą. Nie musisz nic więcej robić. Zamawiając nasz produkt automatycznie przekażemy 1 zł netto na poczet fundacji.

Dlaczego Fundacja Las na Zawsze

Przyznajemy się, że gdy zrodził nam się pomysł aby posadzić las zrozumieliśmy, że nie mamy żadnej wiedzy jak się do tego zabrać. Trafiliśmy wtedy na informację o fundacji Las na Zawsze. Już pierwsza rozmowa przekonała nas, że trafiliśmy na mega empatycznych, pełnych pasji ludzi, którzy kochają to co robią. To był strzał w dziesiątkę.

Jak działa Fundacja Las Na Zawsze?

Fundacja została założona w 2019 roku i od tego czasu udało nam się posadzić prawie 20 Lasów Na Zawsze zlokalizowanych w całej Polsce. Działamy w dwóch głównych obszarach: Pierwszy z nich to sadzenie, jak już wcześniej wspominałam, lasów bioróżnorodnych, które przywracają rdzenne gatunki liściaste, takie jak na przykład dęby, czy graby, dostosowane do siedliska.  Druga nasza gałąź aktywności to edukacja. Chętnie mówimy o tym dlaczego lasy są tak ważne, dlaczego akurat takie lasy, jakie sadzimy, potrzebne są planecie. Jest to bardzo ważne, ponieważ zmiany klimatu dzieją się na naszych oczach, widzimy coraz więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych, obserwujemy suszę geohydrologiczną, która od kilku lat jest widoczna w naszym kraju. Lasy nie zatrzymają katastrofy klimatycznej, ale mogą ją spowolnić. Dlatego tak istotne jest wspieranie wiedzy o nich i aktywne działanie zarówno w obronie starych i cennych drzewostanów, jak i renaturalizacji obszarów porolnych w naszym kraju. My zajmujemy się głównie tym drugim, ale myślimy też o obejmowaniu naszym sztandarowym ‘na zawsze’ lasów już istniejących i bardzo cennych.
Wracając do bieżącej działalności naszej Fundacji, to polega ona na zbiórkach pochodzących od darczyńców prywatnych, jak i biznesowych. To właśnie biznes daje nam skalę – na sezon jesień 2021 trwają rozmowy o kolejnych 15 Lasach Na Zawsze, więc rośniemy! Widzimy też rosnącą popularność działań proekologicznych, co nas bardzo cieszy. Im więcej zaangażowanych ludzi, tym więcej lasów, łąk, terenów zielonych w miastach!

Gdzie powstanie nasz Las na Zawsze

Marzymy o tym, aby nasz las na zawsze powstał w centralnej Polsce, niedaleko Łodzi, bo tu mieszkamy. Poza tym nasz region jest dość mocno narażony na zanieczyszczenie środowiska, aglomeracja łódzka jako trzecia co do wielkości w Polsce, mała ilość terenów zielonych, duże zagęszczenie ludności powoduje naturalna potrzebę stworzenia nowych zielonych płuc dla naszej społeczności.

Dokładną lokalizację terenu poznamy bliżej terminu sadzenia, ale już teraz wiemy, że będzie to las na terenie województwa łódzkiego! Jest to tym ważniejsze działanie, ponieważ jest to jedno z największych nadleśnictw w kraju, ale poziom lesistości jest jednym z najniższych. Kolejny teren leśny bardzo się więc przyda, a do tego las zróżnicowany biologicznie i wiekowo będzie świetnym prezentem dla natury i okolicznych mieszkańców.

Poza tym kochamy to miejsce, kochamy Łódź!

Las Na Zawsze, ponieważ właśnie takich lasów potrzebujemy – jako mieszkańcy naszej planety, jako ludzie, znajdujący się w procesie zmian klimatycznych. Mamy w Polsce dość sporo lasów, bo aż 30% naszego kraju pokryte jest lasami, ale las to pojęcie bardzo szerokie.  Mówimy tak o lasach gospodarczych, sadzonych w rzędach monokulturach, ale też nazywamy lasem dziką i piękną puszczę. Dlatego warto pochylić się nad pojęciem lasu i zobaczyć na ogromną dysproporcję tych zjawisk. Obecnie nie dbamy jako kraj o swoje najcenniejsze przyrodniczo obszary, przeciwnie, wciąż podejmowane są próby wykorzystywania gospodarczego otuliny Puszczy Białowieskiej, czy lasów górskich. Nasza Fundacja postanowiła dać Polsce kolejny Park Narodowy – inny, bo rozproszony. W naszym kraju od 19 lat nie powstał nowy Park Narodowy, choć były takie próby, zawsze blokowano ten proces. Nasze Lasy Na Zawsze mają być miejscami, gdzie władzę odda się naturze. To ona będzie regulowała procesy, decydowała o składzie gatunkowym w Lasach Na Zawsze. My dajemy tylko początkowy sygnał, wprowadzamy gatunki rdzenne, liściaste na siedlisko, oczywiście dostosowane do parametrów gleby. Polskie lasy kiedyś były zdominowane przez graby, dęby – dopiero po II wojnie światowej zaczęła królować w nich sosna i świerk. My postanowiliśmy przywracać gatunki rodzime liściaste, które z naszych lasów Na Zawsze mogą zasiedlać okoliczne tereny.  W ten sposób dbamy o bioróżnorodność. Staramy się, żeby nasz sposób sadzenia pozwalał na stworzenie początkowego etapu dla lasu zróżnicowanego pod względem biologicznym i wiekowym. Bo to właśnie takie lasy mają największą szasnę przetrwać w dobie zmian klimatu.

Czy będę mógł wziąć udział w sadzeniu lasu?

Jeżeli tylko sytuacja pandemiczna z jaka musimy się teraz mierzyć pozwoli na organizację wspólnego sadzenia naszego lasu JAK NAJBARDZIEJ ! Marzymy o tym aby wspólnie z Wami zasadzić nasz las!

Zapraszamy na sadzenie grupę około 40 osób. Mamy nadzieję, że pandemia pozwoli nam już wtedy na wspólne sadzenie. Własnoręczne posadzenie sadzonek ze świadomością, że mogą one dożyć aż do sędziwego wieku 600 lat (w przypadku dębów) jest wspaniałym przeżyciem. Mamy nadzieję, że podczas takiego eventu narodzi się specjalna więź pomiędzy uczestnikami i powstanie społeczność, która będzie monitorowała stan lasu w przyszłości.